VITAMINI

Vitamini su složene organske tvari koje u vrlo malim količinama pomažu rastu, razvoju, razmnožavanju i održavanju tijela na životu. Sudjeluju u stvaranju energije i održavanju zdravlja živčanog, imunološkog i hormonalnog sustava.

Izvori su različiti, a budući su svi vitamini potrebni u manjoj ili većoj mjeri prehrana bi trebala biti raznovrsna. Oni ne donose energiju i njihovim uzimanjem ne dovodi se u pitanje povećanje tjelesne težine. Neobično su važni za ljudski organizam jer ih tijelo ne može samo stvoriti i koristiti prema svojim potrebama.

Hipovitaminoza je bolest koja se javlja kao nedostatak jednog ili više vitamina. U manje razvijenim zemljama, hipovitaminoza najčešće nastaje kao posljedica gladi i pothranjenosti, a u visokorazvijenim zemljama zbog loše apsorpcije i “osiromašene” hrane, nasljednih faktora, ovisnosti o cigaretama, alkoholu i drogi.


Dijele se na:
Vitamine topive u vodi: C, B skupine – B1 (tiamin), B2 (riboflavin), PP (niacin, B5 (pantotenska kiselina), B6 (piridoksin), B8 (biotin), B9 (folna kiselina), B12 (cijanokobalamin). Potrebno ih je redovito unositi u organizam jer se mokraćom izlučuju iz organizma u roku od 1-4 dana
Vitamine topive u masti: A, D, E, K – skladište se u masnom tkivu i jetri pa je vrlo teško otkriti njihov nedostatak. Neki mogu postati toksični ako ih se uzima u prevelikim količinama (npr. A i D), stabilni su na toplini i otporni na kuhanje.


Hipervitamnoza je povećana količina vitamina uskladištena u tijelu što se prvenstveno odnosi na vitamine topive u mastima. Njihov višak može imati za posljedicu narušavanje ravnoteže organizma i pojavu bolesti.


Natalija Špehar, prof. kineziologijeKORIŠTENA LITERATURA